Tyxo.bg counter

Няма ли да страдам от морска болест във водното легло?

Характерното за водните легла „люлеене“  се предизвиква само при движение на човека върху леглото. След спиране на движението, матракът също се успокоява. Подсъзнанието възприема това усещане като наподобяващо на люлка, в каквато детето спи през първите си месеци и за някои това създава допълнително унасящо спокойствие. Двойните водни легла се състоят от два различни матрака съчетани в единна система.
Морската болест се появява при непрестанно продължително клатене на носещата повърхност, което смущава работата на вестибуларния апарат и координационната система на индивида. Водните легла нямат свои вълни и не се „люлеят“ непрекъснато и не създават условия за морска болест. В световната практика не е известен такъв случай.


Гледай
Гледай
Гледай