Tyxo.bg counter

Създават ли шум от бълбукане водните матраци?

 След първоначалното напълване с вода във водния матрак остава въздух, който създава този бълбукащ звук. При монтажа на водното легло, след напълването на матрака с вода, следва процедура на обезвъздушаване. Обезвъздушаване се прави още няколко пъти през първите две седмици, като се ползва специалната помпа за това. Ако все пак се появи такъв шум, процедурата за отстраняване на въздуха е лесна и всеки би могъл да я направи. За други шумове от леглата не може да става дума, тъй като стабилната основа не съдържа части, които биха богли да предизвикат скърцане или тракане.


Гледай
Гледай
Гледай