Tyxo.bg counter

Каква вода се използва и как се поддържа водата във водното легло?

Водните матарци се пълнят с обикновена течаща вода. Веднъж годишно се добавя стабилизатор, за да се запази качеството на водата. Стабилизаторът напълно елиминира възможността за развитие на микроорганизми и отлагания във вътрешността на матрака.


Гледай
Гледай
Гледай