Tyxo.bg counter

Трябва ли да се изключва нагревателя през лятото?

 За разлика от температурата на въздуха, при температура на водното легло по-малка от 26°C ще чувствате дискомфортен хлад и тялото Ви ще се преохлажда. Затова през лятото трябва да настроите нагревателя на температура каквато предпочитате (26-29°C). Така Вие ще усещате приятна прохлада във Вашето водно легло, а нагревателят ще изразходва минимално количество електроенергия.


Гледай
Гледай
Гледай